Ömer Uluslararası Pazarlama Karması Ve Yönetimi

Sponsored link: Download Ömer Uluslararası Pazarlama Karması Ve Yönetimi
uluslararası pazarlama karması ders notları emin kaya
Örneğin, bir Lux sabunu her ülkede o yerin hammadde koşulları, su özellikleri ve koku tercihlerine göre formüle edilmekte, ama her yerde aynı güzellik ve cilde uyum mesajı ile satılmaktadır. Fiat firması bu stratejiyi binek otomobili için uygulamaktadır. Otomobiller ülkelerin iklim, yol ve hammadde koşullarına göre üretilmekte ama her ülkede aynı reklam mesajı ile tanıtılmaktadır. Dolayısı ile reklam maliyetleri standardizasyon sayesinde düşük tutulabilmekte, ama üretimle ilgili maliyetler artmaktadır.

Language: turkish
PDF pages: 94, PDF size: 0.5 MB
Report
13298 uluslararası değişen dünyada bilgi yönetimi
Language: turkish
PDF pages: 36, PDF size: 2.76 MB
Report
slayt uluslararası değişen dünyada bilgi yönetimi
Language: turkish
PDF pages: 22, PDF size: 1.48 MB
Report
uluslararası pazarlama anadolu Üniversitesi
Kitapta, iş yaşamının ve pazarlama uygulamacılarının ihtiyaç duyabileceği en temel uluslararası pazarlama konularını ele aldık. Sekiz bölüm halinde incelemeye çalıştığımız uluslararası pazarlama konuları, ülkelerin ulusal ekonomileri arasında var olan karşılıklı ilişkilere dayanan uluslararası ekonomik sistemin işleyişi ile başlayıp, dış ticaret, ihracat, uluslararası pazarlama, küreselleşme.

Language: turkish
PDF pages: 186, PDF size: 14.55 MB
Report
uluslararası pazarlama maltepe Üniversitesi
Başka bir ifade ile; uluslararası pazarlama, işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimi ger çekleştirmek üzere malların, hizmetlerin, fikirlerin (düşüncelerin) geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir.

Language: turkish
PDF pages: 162, PDF size: 2.45 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.