Örneklerđ

Sponsored link: Download Örneklerđ
Çevresel Örneklerde antibiyotik dirençli Özel ege lisesi
Antibiyotik direncinin yalnızca yaygın antibiyotik kullanımı sonucu oluştuğu değil, aynı zamanda bakterilerin olumsuz çevre koşullarında yaşamlarını sürdürmek için kullandığı savunma sürecinin bir parçası olduğu da belirtilmektedir. Günümüzde tüm dünyada bir yandan hızla yeni ilaçlar geliştirilmekte iken, öte yandan bunlara hızla direnç gösteren mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlar bildirilmekte ve bu sorunun boyutları giderek büyümektedir. Bakterilerin antibiyotiklere karşı gösterdiği direnç .

Language: turkish
PDF pages: 19, PDF size: 0.38 MB
Report
Çevresel Örneklerde antibiyotik dirençli Özel ege lisesi
Paul Ehrlich, 1909 yılında arsenik bazlı bir madde bulmuş ve bu maddeye ‘’Salvarsan’’adını vermiştir. Bu maddenin, erken dönemde bel soğukluğu hastalığının tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Ardından Louis Pasteur, 19. Yüzyılın ortalarında “bazı mikroorganizmaların diğerlerini öldürdüğünü”, daha sonra 1928 yılında Alexander Fleming bu maddenin stafilokokların gelişimini önlediğini belirtmiştir ve bu mantara “Penicillium notatum” adını vermiştir. 1940’lı yıllarda Oxford Üniversitesi’nden iki bilim .

Language: turkish
PDF pages: 19, PDF size: 0.38 MB
Report
biyolojik Örneklerde elektrotermal atomik absorpsiyon
Bu ortam düzenleyicilerle nitrik asitin farklı derişimlerinde piroliz sıcaklığı ve atomlaşma sıcaklığı optimizasyon çalışmaları yapılarak belirlenen koşullarda, standart referans maddelerde kurşun tayin edilerek metodun doğruluğu kontrol edildi.Bulgular 3.1. Nitrik Asit Derişiminin Etkisi Ortamda bulunan nitrik asit miktarının etkisini incelemek üzere % 0, % 1, % 2, % 3, % 5, % 10, % 15, % 20 ve % 25 nitrik asit ortamında, 600 oC piroliz ve 1600 oC atomlaşma sıcaklığında 50 ng/mL kurşunun absorbans .

Language: turkish
PDF pages: 11, PDF size: 0.12 MB
Report
biyolojik Örneklerde elektrotermal atomik absorpsiyon
Abstract: In this study, determination of lead in biological materials by electrothermal atomic absorption spectroscopy was investigated. Pyrolysis and atomization temperatures were optimized in Pt + Pd, Pd + Mg(NO3)2 and NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 mixtures using various nitric acid concentrations. % 10 HNO3 + NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 mixtures was designated as the best conditions. The accuracy of the method was tested by certificated reference standard materials, CRM BCR-397 human hair, NIST 2976 mussel tissue and .

Language: turkish
PDF pages: 11, PDF size: 0.12 MB
Report
biyolojik Örneklerde elektrotermal atomik absorpsiyon
Abstract: In this study, determination of lead in biological materials by electrothermal atomic absorption spectroscopy was investigated. Pyrolysis and atomization temperatures were optimized in Pt + Pd, Pd + Mg(NO3)2 and NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 mixtures using various nitric acid concentrations. % 10 HNO3 + NH4H2PO4 + Mg(NO3)2 mixtures was designated as the best conditions. The accuracy of the method was tested by certificated reference standard materials, CRM BCR-397 human hair, NIST 2976 mussel tissue and .

Language: turkish
PDF pages: 11, PDF size: 0.12 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

örneklerde

Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.