Belirleyicileri

Sponsored link: Download Belirleyicileri
tasarrufun belirleyicileri: küresel tasarruf eğiliminde değişim
. makro bir çerçevede ele almak olanaklıdır. Ekonomi yazınında, tasarruf davranışı, belirleyicileri ve makro ekonomik sonuçları ile ilgili temel ayırım Keynesyen tasarruf.

Language: turkish
PDF pages: 43, PDF size: 1.43 MB
Report
tasarrufun belirleyicileri: küresel tasarruf eğiliminde değişim
. makro bir çerçevede ele almak olanaklıdır. Ekonomi yazınında, tasarruf davranışı, belirleyicileri ve makro ekonomik sonuçları ile ilgili temel ayırım Keynesyen tasarruf.

Language: turkish
PDF pages: 43, PDF size: 1.27 MB
Report
tasarrufun belirleyicileri: küresel tasarruf eğiliminde değişim
. makro bir çerçevede ele almak olanaklıdır. Ekonomi yazınında, tasarruf davranışı, belirleyicileri ve makro ekonomik sonuçları ile ilgili temel ayırım Keynesyen tasarruf.

Language: turkish
PDF pages: 43, PDF size: 1.43 MB
Report
tasarrufun belirleyicileri: küresel tasarruf eğiliminde değişim
Tasarruf klasik okulda sermaye birikiminin kaynağı olarak öne çıkartılırken, kendisinden sonra gelen Neo Klasik ve Keynesyen modellerde analiz tasarruf-yatırım ilişkisi üzerine kurgulanmaktadır. Bundan dolayı da tasarruf düzeyi, yatırım düzeyini belirlemektedir. Bu bakış açısından hareketle temelini yine klasik iktisatta bulacağımız bir sonuca varılır: Büyümek için yatırım, yatırım için tasarruf gerekir. Bu bakış açısı 1980’li yılların başında kısmen değişti, geliştirildi. Tasarruf yetersizliğini aşmada .

Language: turkish
PDF pages: 43, PDF size: 1.43 MB
Report
karliliğin belirleyicileri analizi: teori ve orta
.Bu çalışmanın başlıca amacı, Karlılığın Belirleyicileri Analizinin temel teorik alt yapısı çerçevesinde, örnek olarak seçilen orta .

Language: turkish
PDF pages: 29, PDF size: 1.66 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.