Değerlendirmeye

Sponsored link: Download Değerlendirmeye
değerlendirmeye genel bir bakiş: kriter-referansli
ÖZET: Dünyanın değerlendirme konusundaki tercihi kriter-referenslı değerlendirme ya da norm ve kriter refeanslı değerlendirmenin kombinasyonu yönündeyken, eğri üzerinden not verme olarak ta anılan norm-referanslı değerlendirme, son yıllarda Turk üniversitelerinde popüler olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı kriter-referanslı (mutlak) veya norm-referanslı (bağıl) değerlendirmeyi tanıtmak, iki sistem arasındaki farkı açıklamak ve her iki değerlendirme sisteminin avantaj ve dezavantajlarını açıklayarak .

Language: turkish
PDF pages: 14, PDF size: 0.29 MB
Report
performans değerlendirmeye iliskin Öğretmen görüsleri prosesgrup
. okullarında görev yapan toplam 46 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin performans değerlendirmeye ilişkin düşüncelerini belirlemek için bir anket uygulanmıştır. Araştırmada belge analizi.

Language: turkish
PDF pages: 26, PDF size: 0.17 MB
Report
boş zamanlari değerlendirmeye yönelik hazirlanan grup
.) haftada bir, 90 dakika olmak üzere 8 haftalık boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik hazırlanan grup rehberliği programı, plasebo gurubunu oluşturan 14 öğrenciye.

Language: turkish
PDF pages: 19, PDF size: 0.36 MB
Report
boş zamanlari değerlendirmeye yönelik hazirlanan grup rehberliği
.) haftada bir, 90 dakika olmak üzere 8 haftalık boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik hazırlanan grup rehberliği programı, plasebo gurubunu oluşturan 14 öğrenciye.

Language: turkish
PDF pages: 19, PDF size: 0.36 MB
Report
Öğretmen adaylarının eğitimde Ölçme değerlendirmeye yönelik
ABSTRACT The aim of the study is to construct a scale to measure self- efficacy of teacher candidates and develop a measurement tool measuring their self-efficacy related to assessment and evaluation in education. Study group has been composed of 764 candidates teachers currently studying in different universities. After providing content and appearance validity of 23 items about self-efficacy, turned into 5-point Likert scale. For validity and reliability, Cronbach‟s Alpha Coefficient was calculated .

Language: turkish
PDF pages: 13, PDF size: 0.35 MB
Report
1   2   Next page →

Suggested

Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.