Feminizm

Sponsored link: Download Feminizm
feminizm: geleneksel uluslararasi alternatif politika
. İLİŞKİLER TEORİLERİNE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR DEMETİ Muhittin ATAMAN* ÖZET Bu çalışmada, feminizm kavramının anlamı ve kısa tarihçesinin ele alınmasının ardından feminist yaklaşımların.

Language: turkish
PDF pages: 41, PDF size: 0.57 MB
Report
feminizm(ler)in toplumsal hareket olarak medyada yansıma(ma)sı1
Özet Toplumun genelinde, aralarındaki farklılıkların dahi ayırdında olunmayan feminist kadın hareketlerini medya profesyonellerinin haber sayfalarına taşırken kullandıkları ortak haber yapma kategorilerinin var olup olmadığını araştırmak bu yazının esas amacıdır. Tüm toplumsal hareketler gibi, feminist hareketler de toplumu dönüştürme idealine sahiptir. Bu ideali gerçekleştirebilmelerinin yolu da ancak geniş kitlelere seslerini duyurabilmeleriyle olanaklıdır. Bu çalışmada Liberal, Sosyalist, Marksist, .

Language: turkish
PDF pages: 33, PDF size: 0.54 MB
Report
feminizm(ler)in toplumsal hareket olarak medyada yansıma(ma)sı1
Özet Toplumun genelinde, aralarındaki farklılıkların dahi ayırdında olunmayan feminist kadın hareketlerini medya profesyonellerinin haber sayfalarına taşırken kullandıkları ortak haber yapma kategorilerinin var olup olmadığını araştırmak bu yazının esas amacıdır. Tüm toplumsal hareketler gibi, feminist hareketler de toplumu dönüştürme idealine sahiptir. Bu ideali gerçekleştirebilmelerinin yolu da ancak geniş kitlelere seslerini duyurabilmeleriyle olanaklıdır. Bu çalışmada Liberal, Sosyalist, Marksist, .

Language: turkish
PDF pages: 33, PDF size: 0.54 MB
Report
feminizme mali bakış (cinsiyete duyarlı bütçeler)
Devlet bütçeleri devletin üstlendiği çeşitli fonksiyonları yerine getirmek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu görevler arasında kadınlara yönelik hizmetlerin yeterince yer almadığı görülmektedir. Cinsiyet bütçeleri ile yerine getirilmeye çalışılan amaç, kamu gelirlerini artırmanın yollarını ve kamu harcamalarının analizini cinsiyet perspektifinde erkek ve erkek çocuklarına kıyasla, kadın ve kız çocuklarının üzerindeki etkileri ve sonuçlarını belirlemektir. Cinsiyet bütçesinin oluşturulmasında en önemli konular.

Language: turkish
PDF pages: 10, PDF size: 0.46 MB
Report
iktisatta feminizm türkiye ekonomisinde kadinin rolü
.İKTİSATTA FEMİNİZM VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KADININ ROLÜ Ruhan İŞLER Süleyman Demirel Üniversitesi, .

Language: turkish
PDF pages: 109, PDF size: 0.62 MB
Report
1   2   3   Next page →

Suggested

feminizm manual

Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.