Isa S5.4

Sponsored link: Download Isa S5.4
serhan isa 2-4
AFRANDINA WÊNEYA HELBESTYANE LI CEM HOSENG BROKA: „ S.D.Liwîs dibêje: Wêne kehniya helbestê a bingehîn e.“18 Herweha „ Ebdulqadir Elqet dibêje: Wêne temtêleke huneryane ye.„19 Li gora piraniya dibistanên rexneyî, xwezayîya berdewamiya wêneya helbestyane berî her tistî bi desthilatdariya dahêner, di warê ziman, sawîr û sêweyê derbirînê ve girêdaye, çimkî herwekî çawa ku di afrandina helbesta kilasîk de, rêzbend û kêse alavên herî serek e û bingehîn e, wisa jî wêne û sawîr giyan û dilê helbesta nûjen in. .

Language: turkish
PDF pages: 10, PDF size: 0.04 MB
Report
bölüm 4 tanri, vahyini isa mesih'te açikladi söz, beden oldu kuran
BÖLÜM 4 TANRI, VAHYİNİ İSA MESİH’TE AÇIKLADI SÖZ, BEDEN OLDU Kuran’da Nisa Suresi, ayet 171’de belirtildiği gibi, belki de İsa. daha fazla anlam ifade etmektedir. İncil, bunun ne anlama geldiğini, İsa’nın kimliğini de ihtiva eder nitelikte açıklamaktadır: Yuhanna 1:14. gökleri ve yeryüzünü yarattığı zamana izafe edilen olayı simgelemektedir. Mesih İsa bu yaratılışın öncesinde de oradaydı. Ayet 14: “Baba” Bizlerin sahip olduğundan biraz farklı da olsa İsa’nın Tanrı ile kendisi arasında sahip olduğu gibi, bizlerin Tanrı.

Language: turkish
PDF pages: 12, PDF size: 0.35 MB
Report
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.