Matematik Materyal Oran Orantı

Sponsored link: Download Matematik Materyal Oran Orantı
oran orantı
Language: turkish
PDF pages: 20, PDF size: 0.29 MB
Report
oran orantı mesleki uygulamaları
. 2) 25 say›s›n›n 400 say›s›na oran›, afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1 2 B) 1 4.

Language: turkish
PDF pages: 12, PDF size: 0.16 MB
Report
oran - oranti
Language: turkish
PDF pages: 10, PDF size: 0.44 MB
Report
sinif oran oranti konusundaki kavram yanilgilari
The aim of this research is to determine the mistake and 6th grade students’ misconception about the proportion ratio subject. The sample of the research is composed of 42 students from 6th grade who are enrolled in a public school in the Bingöl city center in the 2009-2010 academic years. Therefore, in line with the expert opinion, a diagnostic test consisting of 10 questions has been prepared to determine students’ misconceptions. According to the results of data analysis, students’ mistakes and .

Language: turkish
PDF pages: 16, PDF size: 2.29 MB
Report
matematik Öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma the
.Özet Gelişen ve değişen dünyamızda, öğretmenlerimizin matematik öğretiminde öğrenme ortamını etkin kılmak ve 21. yüzyılın bireylerini yetiştirmek . çalışmada matematik öğretiminde materyal geliştirmenin ve kullanmanın önemine ek olarak D.Ü Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümün’ de geliştirilen matematik öğretimi materyallerinin sunumu amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Matematik Öğretimi, Matematik Öğretiminde Materyal, Oluşturmacı Yaklaşım, Oluşturmacı Matematik Öğretimi. Abstract In view.

Language: turkish
PDF pages: 10, PDF size: 0.67 MB
Report
1   2   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.