Sismik

Sponsored link: Download Sismik
sismik izolatörler ile depreme dayanikli yapi dersindir
. mutlaka yangına karşı önlemlerinin de alınması gerekir. Çizelge 3.1.Sismik Đzolasyonun Uygulamaları No 1 2 3 4 5 6 7.

Language: turkish
PDF pages: 142, PDF size: 4.42 MB
Report
sismik yöntemler dr. tolga bekler
.Sismik Yöntemler: Sig sondaj kuyularinda, yeryüzünde yapay kimyasal patlatmalar ya da . jeolojik yapisini hesaplayarak çikarma islemlerinin tümüne ‘sismik yöntemler’ denir. Ortamin ses dalgalari hizlarina duyarlidirlar. Sismik yöntemlerde her bir alicida ortamda ilerleyen dalgalarin. zamanin fonksiyonu olarak kaydedilir. • • Jeofizigin dört ana yönteminden biri olan sismik yöntemler; sorunlara getirdigi çözümlerin boyutlarinin büyüklügü, yüksek dogruluk, yüksek ayirim.

Language: turkish
PDF pages: 125, PDF size: 14.43 MB
Report
sismik koruma
Language: turkish
PDF pages: 59, PDF size: 5.12 MB
Report
sismik yorumlama ders-2
HAVZA OLUŞUM KOŞULLARI • Çevresine nazaran daha fazla çökel biriken alanlara genel olarak sedimenter havza denir. Kesin bir ayırt olmamasına rağmen genel olarak havza denilebilmesi için o alanın 100 km uzunluk ve 10 km genişliğe, 1 km veya daha fazla çökel dolguya sahip olması gerekir. • Dünyadaki petrolün hemen hemen tamamı sedimenter havzalar içerisinde bulunduğuna göre havzaların tanınması petrol aramacılığı açısından hayati öneme sahiptir. • Havza oluşumunun en önemli nedeni düşey tektoniktir. Düşey .

Language: turkish
PDF pages: 45, PDF size: 7.75 MB
Report
sismik izolasyon istanbul kültür Üniversitesi
. taşıyan köprü, viyadük, itfaiye binası, hastane, iletişim binası gibi yapılarda sismik izolasyon yapılması gelişmiş ülkelerde şart koşulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1986 yılından bu yana teknik yönetmeliklere girmiş bulunan sismik izolasyon teknolojisi diğer ülkelerin yönetmeliklerine de dahil edilmiş bulunmaktadır. Ülkemizde. tarafından yapılması planlanan Birinci Türkiye Deprem Şurasında alınacak kararlar ile sismik izolasyon konusunun yeni deprem yönetmeliğinde yeterli biçimde yer almasının zamanı.

Language: turkish
PDF pages: 24, PDF size: 1.82 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.