Siyaset Sosyolojisi

Sponsored link: Download Siyaset Sosyolojisi
türkiye'de siyaset sosyolojisi Çalışmaları: seçim dersindir
Essentially, studies about the political sociology dated back to 1940s. This initiation was in some ways determined by the reflection of changes in the relations with West upon the political and cultural area. Especially, by the emergence of new political formations and organizations through the transition to the multipartite life has generated new problems and explanations. While the political sociology studies in Turkey have proliferated gradually, the multipartite regime and its functioning have brought.

Language: turkish
PDF pages: 132, PDF size: 1.61 MB
Report
siyaset anayasa mahkemesi
Özellikle Amerikan siyasal bilimler literatüründe, yüksek yargı organlarının işleyişi ve yargıçların kararlarını inceleyen «davranışçı» çalışmalar gittikçe yaygınlaşmaktadır. David Easton'ın geliştirdiği «siyasal sistem» modeli ise siyasal bilim araştırmalarını dar bir «davranışçı» yaklaşımdan kurtararak, geniş kapsamlı dinamik bir araştırma çerçevesine olanak sağlamaktadır. Türk Anayasa Mahkemesi'nin günümüz siyasal biliminde etkinliği artan sistem yaklaşımıyla ele alındığı bu çalışmada, Yüksek Yargı .

Language: turkish
PDF pages: 368, PDF size: 72.79 MB
Report
siyaset bilimi ankara Üniversitesi açık erişim sistemi
The political instability, the shortness of average government period, permanent change and disunity in the political party system, severe electoral fluctuations on the basis of the electorate and representational crisis occuring in the representation of social sections are troublesome points that have been dominant in the Turkish political arena for an extended period of time. The turkish public holds a widespread belief that the probles in question stem from the election system. Because in any argument .

Language: turkish
PDF pages: 260, PDF size: 1.36 MB
Report
siyaset kokan yazılar eğitim bir sen
Language: turkish
PDF pages: 248, PDF size: 0.81 MB
Report
siyaset felsefesi açısından john rawls'un adalet teorisi ankara
.ÖNSÖZ Adalet kavramı siyaset felsefesi alanındaki ana tartışma konularından biridir. Adil toplumun ne olduğu . öncesinde olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada çağdaş siyaset felsefesinin en önemli temsilcilerinden bir olan John Rawls’un adalet.

Language: turkish
PDF pages: 164, PDF size: 1.08 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.