Smeared Crack

Sponsored link: Download Smeared Crack
servikovaginal smear sonuçlari premalign tanisi alan olgularda
GİRİŞ Serviksin preinvazif lezyonları asemptomatik olmalarına rağmen, spesifik tanı yöntemleri ile saptanabilmekte ve uygun bir tedavi ile serviks kanserine bağlı ölümlerin büyük bir kısmını önlemek mümkün olmaktadır. Serviksin malign lezyonları üzerinde uzun yıllardan beri sitolojik, histolojik ve fiziksel tanı yöntemleri ile yoğun araştırmalar yapılmıştır. Bugünkü bilgilerimize göre, serviks kanserinin aniden ortaya çıkmadığı, preinvazif lezyonların kişiden kişiye farklılık gösterdiği, belirli bir zaman.

Language: turkish
PDF pages: 71, PDF size: 0.67 MB
Report
anormal smear sonucu olan olgularda kolposkopik reid indeksi
Language: turkish
PDF pages: 64, PDF size: 0.5 MB
Report
pap-smear
Language: turkish
PDF pages: 36, PDF size: 1.94 MB
Report
kolposkopi Ünitemizde değerlendirdiğimiz anormal servikal smear
Serviks kanseri 20.yüzyılın ilk yarısına kadar ABD‘de kadın genital kanserlerinin başında gelmekte iken 1950’lerden sonra insidansı ve serviks kanserinden ölüm oranı hızla düşmüştür(1). Papanicolaou’nun eksfoliatif sitolojiyi jinekoloji pratiğine sunması ve tarama programlarının geliştirilmesi ABD’de serviks kanseri sıklığını ve mortalite oranlarını yaklaşık %75 azaltmıştır(2). Tarama programı sayesinde erken tanınabilir bir kanser olmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2006 yılında tüm .

Language: turkish
PDF pages: 136, PDF size: 4.9 MB
Report
effect of vertical pre-release cracks on prestressed bridge girders
(Kat kenarlarındaki mevcut taşıyıcı kirişler ve/veya ilave diyafram çekme donatısı kullanılması)

Language: turkish
PDF pages: 60, PDF size: 0.95 MB
Report
1   2   Next page →
Türkçe ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.